Over Financial-Life-Planner

Financial-Life-Planner is opgericht door Denise Land. Ik ben Financieel Planner en trainer.
Ik begeleid werknemers naar een financieel onbezorgde toekomst doordat ze langdurig inzetbaar blijven in werk en privé.

In de training Geldenjetoekomst leren werknemers hoe zij langdurig inzetbaar kunnen blijven en hun geldzaken goed in beeld te houden.
Dit voorkomt financiële problemen en vergroot het geluk in hun leven en werk.

Het geeft mij voldoening als ik zie dat mensen dankzij mijn tips:

• Weten wat ze moeten doen op financieel gebied
• Snappen hoe hun eigen financiële gedrag invloed heeft op hun geld en hun toekomst
• Daadwerkelijk stappen zetten om hun persoonlijke financiële situatie te verbeteren.

Werkgevers
Via verschillende organisaties word ik ingeschakeld om mensen inzicht in hun persoonlijke financiële situatie te geven.
Pensioen, generatiepact of een werk-naar-werk traject staan hierbij vaak centraal.
Organisaties waarvan Financial-Life-Planner medewerkers heeft mogen begeleiden zijn onder andere:
Delta Lloyd, SNS Reaal, Belastingdienst, SvN, Fondsenbeheer, Gemeente Den Haag, Provincie Utrecht, Randstad.

Trainingen Persoonlijke Financiële Planning
De afgelopen jaren hebben meer dan 500 consumenten een financiële training gevolgd. Veel voorkomende vragen betroffen vragen rondom herplaatsing of pensioen.
Veel werknemers hebben behoefte aan een totaalinzicht van hun pensioenopbouw, vermogensopbouw in combinatie met bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek.
Zij voelen vaak de druk die de stijgende pensioenleeftijd met zich meebrengt, ze vragen zich af of zij alle veranderingen op gebied van automatisering kunnen bijhouden en worstelen met een goede werk-privé-life balans in verband met gezin en/of mantelzorg.
Al deze vragen hebben ook invloed op financiële keuzes rondom werk. Mijn ervaring is dat medewerkers enige tijd nodig hebben om voor zichzelf helder te krijgen waar ze nu staan, wat hun toekomstplannen zijn en welke concrete actie ze hiervoor kunnen ondernemen. Door begeleiding over een periode van enkele maanden kunnen mensen hun voorgenomen actie ook daadwerkelijk uitvoeren.

Hoe Financial-Life-Planner is ontstaan

Na het afronden van mijn studie Bedrijfskunde heb ik bij een grote bank gewerkt. Met veel plezier gaf ik advies aan particuliere relaties over hun vermogen en hun hypotheek. Door verhuizing naar het buitenland ontstond er ruimte om me te gaan verdiepen in de mens achter de cijfers. Dit deed ik door een coachingopleiding te volgen.
Sinds 2006 werk ik als zelfstandig ondernemer. Bij terugkomst in Nederland kwam ik in aanraking met Financial-Life-Planning. Dit helpt mensen bij het in evenwicht brengen van hun financiële situatie en leven. Het is daarom bij Financial Life Planning erg belangrijk om inzicht te krijgen in het persoonlijke leven. Om dit inzicht te verwerven, werk ik graag met diverse technieken en methodes. Een waardevolle methode is een online test die inzicht geeft in de Persoonlijke Financiële Stijl. Wil je hier meer over weten? Lees dan dit artikel


Opleidingen
Ik ben aangesloten bij de FFP (Federatie Financieel Planners) en beschik over diverse WFT diploma’s, maar bemiddel zelf niet in financiële producten.
Ik ben geregistreerd docent en aangesloten bij het CRKBO.

 

Over mij

Mijn eigen inspiratie haal ik uit de natuur en zingen. Stilte helpt mij om zelf in balans te blijven zodat ik van daaruit anderen kan helpen om hun persoonlijke financiële planning op orde te krijgen.

Ik gun het iedereen om langdurig inzetbaar te blijven in werk en privé.

Inzicht in geld en de toekomst is hierbij een hulpmiddel.

ffpcfp_web