Zicht op uw financiële toekomst

Blijf langdurig inzetbaar

Training langdurige inzetbaarheid werknemers

Inhoud training

  • Dagdeel 1: Inzicht in huidige financiële situatie gebaseerd op pensioenopbouw, belastingaangifte en persoonlijke financiële stijl, inzicht in eigen financieel handelen. Gebruik van digitale tool voor totaaloverzicht.
  • Dagdeel 2: Werk-privé balans. (Werkzaamheden, woonsituatie, taakverdeling gezin, mantelzorg).
  • 1-op-1 gesprek met financieel planner. Indien noodzakelijk actie ondernemen om financiële situatie te   verbeteren (denk hierbij aan aflossingsvrije hypotheek, woekerpolis, te lage overlijdensrisicoverzekering).  De financieel planner helpt om toekomstdoelen te vertalen naar concrete acties.
  • Dagdeel 3: Toekomstplannen vertalen naar concrete acties (Opleiding gaan volgen, meer uren werken, andere rol binnen de organisatie, hypotheeksituatie updaten ter verbetering van pensioensituatie etc.)

Werk-privé balans

Pensioen

Loopbaan

Inkomsten en uitgaven

Beleggen

Persoonlijk plan

Financieel onbezorgde werknemers

Onlangs ben ik geïnterviewd door Michiel van Vugt voor zijn BNR podcast.
Het onderwerp is slim omgaan met je geld, in deze podcast geef ik een aantal tips op het gebied van werk-privé balans.

 

Slim met geld

 

, , ,

Duurzame inzetbaarheid en persoonlijke financiële planning.

Hoe kunt u als werkgever uw werknemers in staat stellen om hun verantwoordelijkheid te nemen en duurzaam inzetbaar te blijven?

Voor uw medewerkers is één van de doelen van duurzame inzetbaarheid dat zij voldoende geld kunnen blijven verdienen. Een ander doel is gezond blijven. Financiële zorgen blijken een negatieve invloed te hebben op de gezondheid van werknemers.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau beschouwt werknemers als duurzaam inzetbaar als zij gezond en productief kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. (Arbeidsmarkt in kaart werkgevers 2017)

Werknemers zijn onzeker over de toekomst en vragen zich af wat de financiële consequentie voor hen persoonlijk zal zijn. De pensioenleeftijd gaat omhoog, technologische ontwikkelingen en de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt maken het noodzakelijk dat zij inzetbaarheid vergroten.
Voor organisaties is één van de doelen van duurzame inzetbaarheid om productieve en betrokken mensen in dienst te hebben. Financiële zorgen verminderen naar schatting de concentratie en de productiviteit van werknemers met 20%.
U heeft wellicht werknemers in dienst waarvan u zich afvraagt of zij flexibel genoeg zijn om zich aan te passen de veranderingen waar uw organisatie mee te maken heeft op het gebied van technologische ontwikkeling. Hoe kunnen zij langdurig inzetbaar blijven tot zij de almaar stijgende pensioenleeftijd bereiken? Is er wellicht een combinatie van doorwerken en deeltijdpensioen mogelijk?

Onderscheid tussen ‘krapte-beroepen’ en ‘ruime beroepen’.

Het is van belang om uw werknemers in ‘krapte-beroepen’ langdurig aan uw organisatie te binden. Een goede werk/privé balans en een leven zonder financiële zorgen dragen bij aan het duurzaam inzetbaar te blijven.
Kunt u goed functionerende medewerkers langdurig blijven inzetten binnen uw organisatie? Biedt u hen de omgeving waarin zij optimaal kunnen functioneren? Hoe zit het met hun work-life balans, kunnen zij de zorg voor een jong gezin combineren met hun werkzaamheden? Zijn ze financieel gezond en hoe blijven zij vitaal?

Voor werknemers in ‘ruime beroepen’ adviseert Rob Witjes vanuit zijn rol als hoofd Arbeidsmarktinformatie van het UWV dat het voor deze mensen van belang is dat ze komend jaar breder gaan kijken qua functies omdat er in 2018 meer kansen op de arbeidsmarkt liggen dan in 2017. Ook voor hen is het van belang om hun huidige financiële situatie in beeld te brengen.
De lijsten met ‘krapte-beroepen’ en ‘ruime beroepen’ kunt u vinden op de website van het UWV.

Gedeelde verantwoordelijkheid?

Medewerkers moeten zelf de regie nemen, maar de werkgever heeft er wel belang bij om dit te faciliteren. Tijdens de training ‘Langdurige inzetbaarheid werknemers’ wordt in een 3-tal bijeenkomsten aandacht besteedt aan de huidige positie van de medewerker binnen de organisatie en hoe flexibel ze zijn om in de voortdurende veranderende werkomgeving te functioneren. Met behulp van een handige financiële planning tool kunnen zij hun huidige situatie maar ook mogelijk toekomstige financiële scenario’s in beeld brengen.

Voor informatie over trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers ben ik bereikbaar via denise@financial-life-planner.nl of telefonisch via 0627540440.

[/av_textblock]