Dagelijks merk ik dat ieder van ons een eigen financiële stijl heeft die grote invloed heeft op de manier waarop wij beslissingen over geld nemen.

 

Om inzicht te krijgen in het natuurlijke financiële gedrag van mijn klanten vraag ik hen een online-test te doen die binnen 10 minuten hun Persoonlijke Financiële Stijl in beeld brengt. Hierdoor komen niet alleen de positieve kanten van hun stijl maar ook de valkuilen op financieel gebied snel in beeld.

Gebaseerd op de archetypes van Jung onderscheiden we 4 hoofdstijlen die van invloed zijn op financiële beslissingen: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Deze 4 hoofdstijlen vormen de basis van in totaal 16 Persoonlijke Financiële Stijlen die inzicht geven in natuurlijk gedrag.

In mijn financial-planningpraktijk heb ik regelmatig mensen zoals Ellen. Haar hoofdstijl voor het regelen van haar financiële zaken is Consciëntieus. Zij heeft behoefte aan een zeer gedetailleerd financieel plan. Zij bereidt zich goed voor op onze afspraken. Ze heeft dan op internet allerlei informatie verzameld die ze graag bij mij wil toetsen. Pas als ze dat helder heeft kunnen we naar haar toekomstplannen gaan kijken. Als ik haar financieel plan update heeft zij behoefte aan veel details. Haar valkuil is dat zij door de bomen het bos niet meer ziet en het overzicht verliest. Ik help haar om dit overzicht te behouden. Doordat zij heel consciëntieus haar geldzaken wil regelen is ze soms ook te behoudend in het nemen van financiële beslissingen. Toen we voor het eerst spraken over beleggen van haar vermogen was ze onzeker omdat ze bang was dat de resultaten zouden tegenvallen en ze hierdoor geld tekort zou komen. Doordat een vermogensbeheerder een beleggingsvoorstel deed dat afgestemd was op haar Persoonlijke Financiële Stijl had besloot ze uiteindelijk toch een deel van haar vermogen te beleggen.

Het tegenovergestelde van Ellen is Natasja. Haar hoofdstijl is Interactie. Ze begint eerst enthousiast al haar nieuwe toekomstplannen te vertellen en ziet daarbij de financiële consequenties soms volledig over het hoofd. Ik heb meegemaakt dat ze zeer impulsief een samenwerking met een zaken-relatie wilde starten zonder dat er duidelijke financiële afspraken waren gemaakt. Hierdoor zou ze onnodig financiële risico’s nemen. Natasja was zeer optimistisch over de financiële mogelijkheden die de samenwerking bood en pas in 2e instantie werd ze zich bewust van de risico’s.
Om de financiële consequenties voor Natasja in beeld te brengen beperk ik mij tot een financieel plan dat ik op 1 pagina presenteer. Hierdoor voorkom ik dat zij afhaakt omdat ik haar lastig val met details.
Natasja heeft vaak toekomstplannen, maar de verre toekomst, namelijk haar pensioen heeft ze niet in beeld. Ze heeft een beetje de houding “wie dan leeft, wie dan zorgt”. Als financieel planner vind ik het mijn verantwoordelijkheid om Natasja pensioenbewustzijn bij te brengen. Dit punt zet ik dus regelmatig op de agenda.

Bent u zelf geïnteresseerd in uw Persoonlijke Financiële Stijl neem dan contact met mij op via denise@financial-life-planner.nl of telefonisch via 0627540440.

Tot slot een tip: Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom uw partner en u verschillend reageren op financiële zaken, verdiep u dan verder in financieel gedrag en verschillende financiële persoonlijkheden.