Uw leven draait misschien niet om geld, maar toch oefent geld bewust én onbewust een grote invloed uit op veel facetten van uw leven en de keuzes die u (privé en zakelijk) maakt.

Veel mensen beheren hun geldzaken vanuit principes en ervaring uit het verleden. Geld heeft echter ook heel veel met gevoel te maken. Het is het aloude verschil tussen welvaart en welzijn. Maken geld en materiële bezittingen u écht gelukkig, of zoekt u het geluk eerder in het bereiken van wat écht belangrijk is voor u, uw levensdoel?

Er zijn ook veel mensen die zich zorgen maken over geld. Geldzaken staan op de 1e plaats van onderwerpen waar mensen over piekeren.
Heb ik straks voldoende pensioen? Hou ik het vol tot mijn pensioenleeftijd? Kan ik in dit huis blijven wonen? Kan ik de studie van mijn kinderen betalen? Veel mensen zouden geholpen zijn bij een concreet actieplan, simpel gezegd een plan op 1 A-4tje.

Als Financial Life Planner:

  • Geef ik u inzicht in de financiële haalbaarheid van uw dromen
  • Geef ik u grip op uw emoties rondom geld
  • Laat ik u zien dat geld u een gevoel van vrijheid kan geven
  • Maak ik geldzaken tussen u en uw partner bespreekbaar(der)

Hoe verhoudt u zich tot geld en komt u tot financiële beslissingen?
Hoe zorgt u ervoor dat uw geld kan bijdragen tot de realisatie van al uw wensen en doelen, die u vandaag en voor de toekomst koestert?
Kijkt u met uw partner op dezelfde manier tegen geld aan?
Heeft u een bepaald levensdoel, maar weet u niet precies hoe u dit financieel kunt realiseren?

Met deze en vele andere vragen kunt u bij een Financial Life Planner terecht. Een Financial Life Planner geeft u niet alleen een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en vermogensbeheer, maar helpt u het inzicht te verwerven in hoe u uw financiële positie kunt aanwenden en beïnvloeden om uw levenswensen te realiseren.

Voor wie is Financial Life Planning bedoeld?


U merkt het meteen: Financial Life Planning is geschikt voor iedereen die meer grip wil krijgen op de financiële situatie: jonge twintigers, samenwonende stellen, gezinnen, ondernemers, alleenstaanden, vroeg gepensioneerden… Het is ook bijzonder geschikt voor mensen waarbij de privé-situatie gewijzigd is, bijvoorbeeld door echtscheiding of overlijden van een naaste.

Financial Life Planning biedt immers inzicht hoe u op korte en op lange termijn uw financiën kunt afstemmen op uw levensdoelen. En dat inzicht is voor iedereen, van jong tot oud en onafhankelijk van de financiële situatie, belangrijk en handig.

Voor meer informatie kunt u mij bereiken via: contact op 0627540440 of denise@financial-life-planner.nl