,

Financieel gezonde werknemers

Financiële gezondheid van medewerkers wordt door driekwart van de HR-medewerkers belangrijk gevonden. Tegelijkertijd worden veel werkgevers pas geconfronteerd met financiële problemen van hun werknemers als deze omvangrijk zijn.

In de trainingen Financial Life Planning die ik geef in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt niet alleen aandacht besteed aan de huidige situatie, maar wordt ook naar de toekomst gekeken. In het financieel inzicht gesprek kan financiële problemen voorkomen of zorgen dat deze in een eerder stadium worden opgelost

Zal hun baan op de middellange termijn nog bestaan en hoe zit het met hun pensioenopbouw?

Veel werknemers hebben behoefte aan continuïteit en voorspelbaarheid. De veranderingen op de arbeidsmarkt veroorzaken vaak onzekerheid en leiden bij werknemers tot financiële zorgen.

Financiële zorgen kunnen bij werknemers leiden tot een (tijdelijke) daling van het IQ van meer dan 10 punten. Als we uit gaan van het gemiddeld IQ van 100 in Nederland, dan leidt een daling van meer dan 10 punten er al toe dat mensen in de buurt komen van mensen met een verstandelijke beperking (IQ van 85). (bron: financieelgezondewerknemers.nl). Het nemen van goede financiële beslissingen over de toekomst wordt dan nog moeilijker.

Privacy?
40% van de werkgevers worstelt met de vraag of het een schending van de privacy is als zij zich bemoeien met de financiële problemen van werknemers. Door een externe partij in te schakelen voor een training en financieel inzicht gesprek en deze training aan alle medewerkers aan te bieden kan dit privacy-vraagstuk worden opgelost. De afgelopen jaren heb ik veel trainingen aan consumenten gegeven en bleek dat bij mensen van alle opleidings- en inkomensniveau’s behoefte was aan meer inzicht in hun financiële leven. Met name bij specifieke life-events als scheiding, overlijden, ontslag en pensionering was deze behoefte nog groter.

Er is een ontwikkeling gaande waarbij dergelijke gesprekken onderdeel vormen van cao-afspraken en van arbeidsvoorwaarden. Daardoor blijft het niet bij een eenmalige mogelijkheid, maar zal het onderdeel worden van het beleid en wordt financiële gezondheid een vanzelfsprekend onderdeel van het HR beleid.

Bent u als werkgever geïnteresseerd in trainingen financial-life-planning op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers dan kunt u mij bereiken via denise@financial-life-planner.nl of telefonisch via 0627540440.