, , ,

Duurzame inzetbaarheid en persoonlijke financiële planning.

Hoe kunt u als werkgever uw werknemers in staat stellen om hun verantwoordelijkheid te nemen en duurzaam inzetbaar te blijven?

Voor uw medewerkers is één van de doelen van duurzame inzetbaarheid dat zij voldoende geld kunnen blijven verdienen. Een ander doel is gezond blijven. Financiële zorgen blijken een negatieve invloed te hebben op de gezondheid van werknemers.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau beschouwt werknemers als duurzaam inzetbaar als zij gezond en productief kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. (Arbeidsmarkt in kaart werkgevers 2017)

Werknemers zijn onzeker over de toekomst en vragen zich af wat de financiële consequentie voor hen persoonlijk zal zijn. De pensioenleeftijd gaat omhoog, technologische ontwikkelingen en de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt maken het noodzakelijk dat zij inzetbaarheid vergroten.
Voor organisaties is één van de doelen van duurzame inzetbaarheid om productieve en betrokken mensen in dienst te hebben. Financiële zorgen verminderen naar schatting de concentratie en de productiviteit van werknemers met 20%.
U heeft wellicht werknemers in dienst waarvan u zich afvraagt of zij flexibel genoeg zijn om zich aan te passen de veranderingen waar uw organisatie mee te maken heeft op het gebied van technologische ontwikkeling. Hoe kunnen zij langdurig inzetbaar blijven tot zij de almaar stijgende pensioenleeftijd bereiken? Is er wellicht een combinatie van doorwerken en deeltijdpensioen mogelijk?

Onderscheid tussen ‘krapte-beroepen’ en ‘ruime beroepen’.

Het is van belang om uw werknemers in ‘krapte-beroepen’ langdurig aan uw organisatie te binden. Een goede werk/privé balans en een leven zonder financiële zorgen dragen bij aan het duurzaam inzetbaar te blijven.
Kunt u goed functionerende medewerkers langdurig blijven inzetten binnen uw organisatie? Biedt u hen de omgeving waarin zij optimaal kunnen functioneren? Hoe zit het met hun work-life balans, kunnen zij de zorg voor een jong gezin combineren met hun werkzaamheden? Zijn ze financieel gezond en hoe blijven zij vitaal?

Voor werknemers in ‘ruime beroepen’ adviseert Rob Witjes vanuit zijn rol als hoofd Arbeidsmarktinformatie van het UWV dat het voor deze mensen van belang is dat ze komend jaar breder gaan kijken qua functies omdat er in 2018 meer kansen op de arbeidsmarkt liggen dan in 2017. Ook voor hen is het van belang om hun huidige financiële situatie in beeld te brengen.
De lijsten met ‘krapte-beroepen’ en ‘ruime beroepen’ kunt u vinden op de website van het UWV.

Gedeelde verantwoordelijkheid?

Medewerkers moeten zelf de regie nemen, maar de werkgever heeft er wel belang bij om dit te faciliteren. Tijdens de training ‘Langdurige inzetbaarheid werknemers’ wordt in een 3-tal bijeenkomsten aandacht besteedt aan de huidige positie van de medewerker binnen de organisatie en hoe flexibel ze zijn om in de voortdurende veranderende werkomgeving te functioneren. Met behulp van een handige financiële planning tool kunnen zij hun huidige situatie maar ook mogelijk toekomstige financiële scenario’s in beeld brengen.

Voor informatie over trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers ben ik bereikbaar via denise@financial-life-planner.nl of telefonisch via 0627540440.

,

Financieel gezonde werknemers

Financiële gezondheid van medewerkers wordt door driekwart van de HR-medewerkers belangrijk gevonden. Tegelijkertijd worden veel werkgevers pas geconfronteerd met financiële problemen van hun werknemers als deze omvangrijk zijn.

Een training Financial Life Planning in combinatie met een financieel inzicht gesprek kan financiële problemen voorkomen of zorgen dat deze in een eerder stadium worden opgelost.

In de trainingen die ik geef in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt niet alleen aandacht besteed aan de huidige situatie, maar wordt ook naar de toekomst gekeken. Zal hun baan op de middellange termijn nog bestaan en hoe zit het met hun pensioenopbouw?

Dat een blik op de toekomst relevant is, blijkt uit de publicatie Voor de Zekerheid van de WRR.
Veel werknemers hebben behoefte aan continuïteit en voorspelbaarheid. De veranderingen op de arbeidsmarkt veroorzaken vaak onzekerheid en leiden bij werknemers tot financiële zorgen.

Financiële zorgen kunnen bij werknemers leiden tot een (tijdelijke) daling van het IQ van meer dan 10 punten. Als we uit gaan van het gemiddeld IQ van 100 in Nederland, dan leidt een daling van meer dan 10 punten er al toe dat mensen in de buurt komen van mensen met een verstandelijke beperking (IQ van 85). (bron: financieelgezondewerknemers.nl). Het nemen van goede financiële beslissingen over de toekomst wordt dan nog moeilijker.

Privacy?
40% van de werkgevers worstelt met de vraag of het een schending van de privacy is als zij zich bemoeien met de financiële problemen van werknemers. Door een externe partij in te schakelen voor een training en financieel inzicht gesprek en deze training aan alle medewerkers aan te bieden kan dit privacy-vraagstuk worden opgelost. De afgelopen jaren heb ik veel trainingen aan consumenten gegeven en bleek dat bij mensen van alle opleidings- en inkomensniveau’s behoefte was aan meer inzicht in hun financiële leven. Met name bij specifieke life-events als scheiding, overlijden, ontslag en pensionering was deze behoefte nog groter.

Er is een ontwikkeling gaande waarbij dergelijke gesprekken onderdeel vormen van cao-afspraken en van arbeidsvoorwaarden. Daardoor blijft het niet bij een eenmalige mogelijkheid, maar zal het onderdeel worden van het beleid en wordt financiële gezondheid een vanzelfsprekend onderdeel van het HR beleid.

Bent u als werkgever geïnteresseerd in trainingen financial-life-planning op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers dan kunt u mij bereiken via denise@financial-life-planner.nl of telefonisch via 0627540440.