, , ,

Duurzame inzetbaarheid en persoonlijke financiële planning.

Hoe kunt u als werkgever uw werknemers in staat stellen om hun verantwoordelijkheid te nemen en duurzaam inzetbaar te blijven?

Voor uw medewerkers is één van de doelen van duurzame inzetbaarheid dat zij voldoende geld kunnen blijven verdienen. Een ander doel is gezond blijven. Financiële zorgen blijken een negatieve invloed te hebben op de gezondheid van werknemers.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau beschouwt werknemers als duurzaam inzetbaar als zij gezond en productief kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. (Arbeidsmarkt in kaart werkgevers 2017)

Werknemers zijn onzeker over de toekomst en vragen zich af wat de financiële consequentie voor hen persoonlijk zal zijn. De pensioenleeftijd gaat omhoog, technologische ontwikkelingen en de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt maken het noodzakelijk dat zij inzetbaarheid vergroten.
Voor organisaties is één van de doelen van duurzame inzetbaarheid om productieve en betrokken mensen in dienst te hebben. Financiële zorgen verminderen naar schatting de concentratie en de productiviteit van werknemers met 20%.
U heeft wellicht werknemers in dienst waarvan u zich afvraagt of zij flexibel genoeg zijn om zich aan te passen de veranderingen waar uw organisatie mee te maken heeft op het gebied van technologische ontwikkeling. Hoe kunnen zij langdurig inzetbaar blijven tot zij de almaar stijgende pensioenleeftijd bereiken? Is er wellicht een combinatie van doorwerken en deeltijdpensioen mogelijk?

Onderscheid tussen ‘krapte-beroepen’ en ‘ruime beroepen’.

Het is van belang om uw werknemers in ‘krapte-beroepen’ langdurig aan uw organisatie te binden. Een goede werk/privé balans en een leven zonder financiële zorgen dragen bij aan het duurzaam inzetbaar te blijven.
Kunt u goed functionerende medewerkers langdurig blijven inzetten binnen uw organisatie? Biedt u hen de omgeving waarin zij optimaal kunnen functioneren? Hoe zit het met hun work-life balans, kunnen zij de zorg voor een jong gezin combineren met hun werkzaamheden? Zijn ze financieel gezond en hoe blijven zij vitaal?

Voor werknemers in ‘ruime beroepen’ adviseert Rob Witjes vanuit zijn rol als hoofd Arbeidsmarktinformatie van het UWV dat het voor deze mensen van belang is dat ze komend jaar breder gaan kijken qua functies omdat er in 2018 meer kansen op de arbeidsmarkt liggen dan in 2017. Ook voor hen is het van belang om hun huidige financiële situatie in beeld te brengen.
De lijsten met ‘krapte-beroepen’ en ‘ruime beroepen’ kunt u vinden op de website van het UWV.

Gedeelde verantwoordelijkheid?

Medewerkers moeten zelf de regie nemen, maar de werkgever heeft er wel belang bij om dit te faciliteren. Tijdens de training ‘Langdurige inzetbaarheid werknemers’ wordt in een 3-tal bijeenkomsten aandacht besteedt aan de huidige positie van de medewerker binnen de organisatie en hoe flexibel ze zijn om in de voortdurende veranderende werkomgeving te functioneren. Met behulp van een handige financiële planning tool kunnen zij hun huidige situatie maar ook mogelijk toekomstige financiële scenario’s in beeld brengen.

Voor informatie over trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers ben ik bereikbaar via denise@financial-life-planner.nl of telefonisch via 0627540440.

, ,

Duurzame inzetbaarheid en deeltijdpensioen

Kan ik dankzij mijn deeltijdpensioen echt minder gaan werken?

In de trainingen duurzame inzetbaarheid waarvoor werkgevers mij inhuren behandel ik altijd het deeltijdpensioen. Dit blijkt bij veel werknemers onbekend. Ik herinner me de grote opluchting van één van mijn cursisten toen ik haar na het maken van een financiële planning kon vertellen dat deeltijdpensioen het voor haar mogelijk maakte om minder te gaan werken. Hierdoor kon ze haar toegenomen takenpakket als mantelzorger beter combineren met haar werk.

Onderzoek.

Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken (onderzoek-p3d-2017)
blijkt dat zelfs bij veel 55+ers de mogelijkheid van deeltijdpensioen onbekend is. Dit terwijl mensen gemiddeld 4,5 jaar voor hun AOW leeftijd minder zouden willen werken.

Helaas blijkt ook uit dat onderzoek weer dat vrouwen minder goed voorbereid zijn op hun pensioen dan mannen. Mannen hebben vaker financiële maatregelen getroffen om eerder stoppen mogelijk te maken. Ze hebben bijvoorbeeld beleggingen, aanvullende lijfrente-voorzieningen of hebben in de afgelopen jaren bewust hun hypotheek afgelost.

Om het totale financiële plaatje in beeld te brengen is het tijdens de Pensioen3daagse mogelijk om zonder kosten gebruik te maken van het platform Mijngeldzaken en online vragen te stellen:Pensioen3daagse-actie

Trainingen duurzame inzetbaarheid.

Een training Duurzame inzetbaarheid werknemers in combinatie met een individueel gesprek geeft mensen financieel inzicht in de mogelijkheden rondom pensioen. In de praktijk merk ik dat veel werknemers niet op de hoogte zijn van de verwachte stijging van de AOW-leeftijd en de verhoging van de pensioen-richtleeftijd naar 68 jaar, welke op januari 2018 ingaat.

Rol werkgevers

Veel werknemers (meer dan 77%) verwachten dat hun werkgever het voor hen mogelijk maakt om langer door te werken. Toch blijkt slechts een klein deel hierover in gesprek te zijn met zijn werkgever. Financieel inzicht in de huidige en toekomstige financiële situatie zou hierbij een goed vertrekpunt kunnen zijn. Het is van belang dat in dat kader niet alleen gekeken wordt naar de opbouw van het ouderdomspensioen, maar ook naar zaken zoals de hypotheek, beleggingen, levensloop en bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen.

Voor informatie over trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw medewerker ben ik bereikbaar via denise@financial-life-planner.nl of telefonisch via 0627540440.