Financieel onbezorgde werknemers

Onlangs ben ik geïnterviewd door Michiel van Vugt voor zijn BNR podcast.
Het onderwerp is slim omgaan met je geld, in deze podcast geef ik een aantal tips op het gebied van werk-privé balans.

 

Slim met geld

 

, , ,

Duurzame inzetbaarheid en persoonlijke financiële planning.

Hoe kunt u als werkgever uw werknemers in staat stellen om hun verantwoordelijkheid te nemen en duurzaam inzetbaar te blijven?

Voor uw medewerkers is één van de doelen van duurzame inzetbaarheid dat zij voldoende geld kunnen blijven verdienen. Een ander doel is gezond blijven. Financiële zorgen blijken een negatieve invloed te hebben op de gezondheid van werknemers.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau beschouwt werknemers als duurzaam inzetbaar als zij gezond en productief kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. (Arbeidsmarkt in kaart werkgevers 2017)

Werknemers zijn onzeker over de toekomst en vragen zich af wat de financiële consequentie voor hen persoonlijk zal zijn. De pensioenleeftijd gaat omhoog, technologische ontwikkelingen en de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt maken het noodzakelijk dat zij inzetbaarheid vergroten.
Voor organisaties is één van de doelen van duurzame inzetbaarheid om productieve en betrokken mensen in dienst te hebben. Financiële zorgen verminderen naar schatting de concentratie en de productiviteit van werknemers met 20%.
U heeft wellicht werknemers in dienst waarvan u zich afvraagt of zij flexibel genoeg zijn om zich aan te passen de veranderingen waar uw organisatie mee te maken heeft op het gebied van technologische ontwikkeling. Hoe kunnen zij langdurig inzetbaar blijven tot zij de almaar stijgende pensioenleeftijd bereiken? Is er wellicht een combinatie van doorwerken en deeltijdpensioen mogelijk?

Onderscheid tussen ‘krapte-beroepen’ en ‘ruime beroepen’.

Het is van belang om uw werknemers in ‘krapte-beroepen’ langdurig aan uw organisatie te binden. Een goede werk/privé balans en een leven zonder financiële zorgen dragen bij aan het duurzaam inzetbaar te blijven.
Kunt u goed functionerende medewerkers langdurig blijven inzetten binnen uw organisatie? Biedt u hen de omgeving waarin zij optimaal kunnen functioneren? Hoe zit het met hun work-life balans, kunnen zij de zorg voor een jong gezin combineren met hun werkzaamheden? Zijn ze financieel gezond en hoe blijven zij vitaal?

Voor werknemers in ‘ruime beroepen’ adviseert Rob Witjes vanuit zijn rol als hoofd Arbeidsmarktinformatie van het UWV dat het voor deze mensen van belang is dat ze komend jaar breder gaan kijken qua functies omdat er in 2018 meer kansen op de arbeidsmarkt liggen dan in 2017. Ook voor hen is het van belang om hun huidige financiële situatie in beeld te brengen.
De lijsten met ‘krapte-beroepen’ en ‘ruime beroepen’ kunt u vinden op de website van het UWV.

Gedeelde verantwoordelijkheid?

Medewerkers moeten zelf de regie nemen, maar de werkgever heeft er wel belang bij om dit te faciliteren. Tijdens de training ‘Langdurige inzetbaarheid werknemers’ wordt in een 3-tal bijeenkomsten aandacht besteedt aan de huidige positie van de medewerker binnen de organisatie en hoe flexibel ze zijn om in de voortdurende veranderende werkomgeving te functioneren. Met behulp van een handige financiële planning tool kunnen zij hun huidige situatie maar ook mogelijk toekomstige financiële scenario’s in beeld brengen.

Voor informatie over trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers ben ik bereikbaar via denise@financial-life-planner.nl of telefonisch via 0627540440.

, ,

Duurzame inzetbaarheid en deeltijdpensioen

Kan ik dankzij mijn deeltijdpensioen echt minder gaan werken?

In de trainingen duurzame inzetbaarheid waarvoor werkgevers mij inhuren behandel ik altijd het deeltijdpensioen. Dit blijkt bij veel werknemers onbekend. Ik herinner me de grote opluchting van één van mijn cursisten toen ik haar na het maken van een financiële planning kon vertellen dat deeltijdpensioen het voor haar mogelijk maakte om minder te gaan werken. Hierdoor kon ze haar toegenomen takenpakket als mantelzorger beter combineren met haar werk.

Onderzoek.

Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken (onderzoek-p3d-2017)
blijkt dat zelfs bij veel 55+ers de mogelijkheid van deeltijdpensioen onbekend is. Dit terwijl mensen gemiddeld 4,5 jaar voor hun AOW leeftijd minder zouden willen werken.

Helaas blijkt ook uit dat onderzoek weer dat vrouwen minder goed voorbereid zijn op hun pensioen dan mannen. Mannen hebben vaker financiële maatregelen getroffen om eerder stoppen mogelijk te maken. Ze hebben bijvoorbeeld beleggingen, aanvullende lijfrente-voorzieningen of hebben in de afgelopen jaren bewust hun hypotheek afgelost.

Om het totale financiële plaatje in beeld te brengen is het tijdens de Pensioen3daagse mogelijk om zonder kosten gebruik te maken van het platform Mijngeldzaken en online vragen te stellen:Pensioen3daagse-actie

Trainingen duurzame inzetbaarheid.

Een training Duurzame inzetbaarheid werknemers in combinatie met een individueel gesprek geeft mensen financieel inzicht in de mogelijkheden rondom pensioen. In de praktijk merk ik dat veel werknemers niet op de hoogte zijn van de verwachte stijging van de AOW-leeftijd en de verhoging van de pensioen-richtleeftijd naar 68 jaar, welke op januari 2018 ingaat.

Rol werkgevers

Veel werknemers (meer dan 77%) verwachten dat hun werkgever het voor hen mogelijk maakt om langer door te werken. Toch blijkt slechts een klein deel hierover in gesprek te zijn met zijn werkgever. Financieel inzicht in de huidige en toekomstige financiële situatie zou hierbij een goed vertrekpunt kunnen zijn. Het is van belang dat in dat kader niet alleen gekeken wordt naar de opbouw van het ouderdomspensioen, maar ook naar zaken zoals de hypotheek, beleggingen, levensloop en bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen.

Voor informatie over trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw medewerker ben ik bereikbaar via denise@financial-life-planner.nl of telefonisch via 0627540440.

 

,

Financieel gezonde werknemers

Financiële gezondheid van medewerkers wordt door driekwart van de HR-medewerkers belangrijk gevonden. Tegelijkertijd worden veel werkgevers pas geconfronteerd met financiële problemen van hun werknemers als deze omvangrijk zijn.

Een training Financial Life Planning in combinatie met een financieel inzicht gesprek kan financiële problemen voorkomen of zorgen dat deze in een eerder stadium worden opgelost.

In de trainingen die ik geef in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt niet alleen aandacht besteed aan de huidige situatie, maar wordt ook naar de toekomst gekeken. Zal hun baan op de middellange termijn nog bestaan en hoe zit het met hun pensioenopbouw?

Dat een blik op de toekomst relevant is, blijkt uit de publicatie Voor de Zekerheid van de WRR.
Veel werknemers hebben behoefte aan continuïteit en voorspelbaarheid. De veranderingen op de arbeidsmarkt veroorzaken vaak onzekerheid en leiden bij werknemers tot financiële zorgen.

Financiële zorgen kunnen bij werknemers leiden tot een (tijdelijke) daling van het IQ van meer dan 10 punten. Als we uit gaan van het gemiddeld IQ van 100 in Nederland, dan leidt een daling van meer dan 10 punten er al toe dat mensen in de buurt komen van mensen met een verstandelijke beperking (IQ van 85). (bron: financieelgezondewerknemers.nl). Het nemen van goede financiële beslissingen over de toekomst wordt dan nog moeilijker.

Privacy?
40% van de werkgevers worstelt met de vraag of het een schending van de privacy is als zij zich bemoeien met de financiële problemen van werknemers. Door een externe partij in te schakelen voor een training en financieel inzicht gesprek en deze training aan alle medewerkers aan te bieden kan dit privacy-vraagstuk worden opgelost. De afgelopen jaren heb ik veel trainingen aan consumenten gegeven en bleek dat bij mensen van alle opleidings- en inkomensniveau’s behoefte was aan meer inzicht in hun financiële leven. Met name bij specifieke life-events als scheiding, overlijden, ontslag en pensionering was deze behoefte nog groter.

Er is een ontwikkeling gaande waarbij dergelijke gesprekken onderdeel vormen van cao-afspraken en van arbeidsvoorwaarden. Daardoor blijft het niet bij een eenmalige mogelijkheid, maar zal het onderdeel worden van het beleid en wordt financiële gezondheid een vanzelfsprekend onderdeel van het HR beleid.

Bent u als werkgever geïnteresseerd in trainingen financial-life-planning op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers dan kunt u mij bereiken via denise@financial-life-planner.nl of telefonisch via 0627540440.

 

,

Vrouwen en Pensioen onderzoek 2016

Uit het onderzoek van Womeninc Vrouwen weten te weinig over pensioen is gebleken dat 2/3 van de vrouwen helaas nog steeds niet weten hoe belangrijk het is om bij bepaalde life-events aandacht te besteden aan hun pensioen.

Arbeidsongeschikt raken, overlijden van een partner en scheiden zijn enkele life-events die van belang zijn.

Enkele interessante gegevens uit het onderzoek zijn dat 1 op de 5 vrouwen überhaupt niet weet, hoe ze aan inkomen komen als ze met pensioen gaan.

Het goede nieuws is dat meer dan de helft van de vrouwen die pensioen opbouwt meerdere pensioenpotjes heeft. Opvallend is dat slechts 4 % van de vrouwen belegt om als zij gepensioneerd is meer geld te hebben.

Voor Womeninc heb ik voor diverse life-events mijn ervaringen uit de praktijk gedeeld en geef ik tips.
Scheiden en je pensioen
Een nieuwe baan en je pensioen
Samenwonen en je pensioen
Een huis kopen

Als financieel planner ben ik mij zeer bewust van de samenhang tussen pensioenopbouw en financiële aspecten zoals bijvoorbeeld de hypotheek.

Ik raad vrouwen aan om hun totale financiële situatie in beeld te brengen via het platform Mijngeldzaken.nl .
mgz


Op verzoek geef van werkgevers of andere partijen geef ik pensioentrainingen. Specifiek voor vrouwen heb ik een praktische training ontwikkeld. Is uw organisatie geïnteresseerd in deze pensioentrainingen neem dan contact met mij op via
denise@financial-life-planner.nl of telefonisch via 0627540440.

 

,

Pensioencommunicatie geeft inzicht

SVn_LOGO_CMYK
Voor verschillende opdrachtgevers ben ik betrokken bij een aantal projecten waarbij ik namens de werkgever informatie verstrek over de pensioenregeling.

Momenteel heb ik gesprekken met individuele medewerkers van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
Hier speelt de overgang van een middelloon-regeling naar een Premie Pensioen Instelling waarbij medewerkers beslissingen moeten nemen omtrent hun Persoonlijke Pensioen Budget.
Project Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Pensioentrainingen.

Een voorbeeld van een training die ik heb gegeven is het Project Werkengeld

werkengeld

Deze trainingen zijn goed gewaardeerd door de medewerkers van de Waterschappen. Zij gaven aan dankzij de training meer inzicht te hebben gekregen in hun pensioen.
Afgelopen jaren heb ik ook honderden vrouwen inzicht gegeven in hun pensioen via de training Regel ‘t.

, , ,

Wat is uw persoonlijke financiële stijl?

Dagelijks merk ik dat ieder van ons een eigen financiële stijl heeft die grote invloed heeft op de manier waarop wij beslissingen over geld nemen.

Binnenkort mag ik op het Jaarcongres Accountant van Wolters Kluwer een workshop verzorgen. Dit doe ik op verzoek van Harrijvan Advies. Lees meer